Mikilvægt er að barnið mæti vel og stundvíslega í leikskólann. Boðið er upp á 4, 5, 6, 7 eða 8 stundir daglega og hægt er að kaupa auka korter fyrir framan og/eða aftan umsaminn tíma ef þörf er á. Ef foreldrar óska eftir breytingu á dvalartíma barnanna, sækja þeir um hana hjá leikskólastjóra. Breytingar á vistunartíma miðast við mánaðamót. Meginreglan er að breytingar á vistunartíma séu leyfilegar við upphaf skólaárs og um áramót. Foreldrum er skylt að virða þann tíma sem barninu er úthlutað.

GJALDSKRÁ 2022

Leikskólar:
Vistunargjald fyrir hverja klst kr. 2.302
Mánaðargjald 8 tíma vistun kr. 18.420
Hádegismatur kr. 6.447
Morgunverður kr. 2.266
Síðdegishressing kr. 2.266
Mánðargjald fyrir 8 tíma vistun m. fæði kr. 29.400

Leikskólar:
• Lágmarksvistunartími er 4 klst á dag.
• Álag á vistunargjald umfram 8 klst er 20%
• Gjald fyrir börn í aðlögun er það sama og dvalargjald.

Veittir eru afslættir af vistunargjöldum sem hér segir:
• Systkinaafsláttur er 50% af vistunargjaldi.
• Einstæðir foreldrar 15%
• Foreldrar í fullu námi 15%
• Foreldri öryrki 15%

Afslættir reiknast eingöngu af vistunargjöldum og hver greiðandi getur einungis fengið afslátt skv. einum af ofangreindum afsláttarliðum.

Ekki eru veittir afslættir af mat og hressingu og ekki er dregið frá fæðiskostnaði vegna tilfallandi fjarveru úr skólanum sem varir skemur en viku samfellt.

Til að öðlast rétt til afsláttar þarf að framvísa eftirtöldum viðurkenndum vottorðum/staðfestingum:

Einstæðir foreldrar framvísa vottorði um fjölskylduhagi frá Þjóðskrá, sem sækja má á skrifstofu Rangárþings ytra á Suðurlandsvegi 1 á Hellu. Vottorðinu skal skila til leikskólastjóra í upphafi hvers skólaárs (september) að öðrum kosti fellur afsláttur niður.

Foreldrar í námi skila staðfestingu á skólavist í upphafi skólaárs. Aðeins er veittur afsláttur ef foreldri er í fullu námi. Fullt nám er skilgreint með sama hætti og Lánasjóður íslenskra námsmanna gerir (þ.e. 60 ECTS einingar á önn).

Innheimt er lægra gjald frá þeim degi sem vottorði er skilað til leikskólastjóra. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

Greitt er sérstaklega fyrir vistun umfram umsaminn vistunartíma (barn kemur fyrr eða er sótt seinna). Er þá greitt vistunargjald með 20% álagi per klst. (nú 2.124+20%=2.549). En að lágmarki er greitt fyrir ¼ klst. (nú 2.549/4=637 kr).
• Aukagjald ef barn er sótt of seint er samsvarandi gjaldi fyrir ¼ klst (nú 637 kr) í hvert skipti.
• Fyrir börn með lögheimili í öðrum sveitarfélögum en aðildarsveitarfélögum Odda bs greiðist skv. viðmiðunargjaldskrá Sambands Íslenskra Sveitarfélaga.